Игра в центъра

Тити Папазов: водим разговори с две чуждестранни компании за спонсорство