Начало Игра в центъра Англия, Испания, Германия и КАН за прогнозиране