Футбол

Истински фен: Белгийски тим беше подкрепен от един единствен привърженик