Футболистите с най-мекото докосване

Талант или труд? Що се отнася до любимата игра, споровете ще бъдат вечни. Но първото докосване е умение, което не се придобива. То е плод на усет, на чувство, на приятелство с топката. Има футболисти, които ще запомним с мекото…